Wat kan jij doen om bewoners een fijne dag te geven. Dáár gaat het om!

Rian Huijsmans
Onder de schuine balken bieden de ramen een prachtig uitzicht over de Vecht

Rian Huijsmans ontvangt me op de zolderverdieping van Villa Sluysoort in Maarssen, waar het hoofdkantoor zit van Zorggroep De Laren. Onder de schuine balken bieden de ramen een prachtig uitzicht over de Vecht. Haar functie Stafmanager Kwaliteit Opleiding en Zorg is een nieuwe functie. Rian is onlangs - in augustus 2017 - begonnen in deze baan maar al snel is duidelijk dat ik te maken heb met een vakvrouw met passie voor haar vak: kwaliteitsverbetering in de zorg.

Ze begon ooit als ergotherapeute maar ontdekte dat dat terrein haar toch te beperkt was. Wat haar wél meteen aansprak was de vraag: hoe kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven en de eigen regie houden ondanks hun beperkingen? Na een paar jaar wilde ze daarom een verdiepende studie doen en haalde haar master Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

“Hoe kunnen mensen zo lang mogelijk de regie houden, dát spreekt me aan.”

Rian vertelt bevlogen: “Ik heb jarenlang gewerkt met mensen die als gevolg van een herseninfarct, een verkeersongeluk of een tumor niet meer terug konden naar hun werkplek, maar met wie we onderzochten wat er wel mogelijk was, soms zelfs bij het bedrijf waar ze nog steeds in dienst waren. Ik heb in die periode ook een zogenaamd cliëntvolgsysteem opgezet, omdat niemand eigenlijk precies bijhield welke vorderingen cliënten doormaakten en wat onze inspanningen waren. Dat is wat de maatschappij ook steeds meer van ons - zorgverleners - verlangt, en terecht mijns inziens: waar gaat het gemeenschapsgeld naartoe en kun je inzichtelijk maken of en hoe het heeft geleid tot meer kwaliteit?”

“Tussen mijn loopbaanswitches door heb ik een paar grote reizen gemaakt met mijn vriend. Samen hebben we inmiddels twee kinderen. Die letterlijke en figuurlijke afstand zorgde steeds voor een natuurlijke volgende stap. Ik ben nooit een carrièreplanner geweest maar ik voel wel heel duidelijk waar mijn hart ligt en toen ik deze vacature zag van Zorggroep De Laren wist ik meteen: daar pas ik. Van tevoren ben ik eerst met mijn moeder gaan kijken op een open dag. Ik wilde de sfeer proeven. Mijn moeder en ik waren meteen enthousiast. Een groot voordeel is ook dat ik met mijn gezin in Maarssen woon.”

“Ik ben geen carrièreplanner maar voel heel duidelijk waar mijn hart ligt.”

“Kijk, tot nu toe heeft de nadruk van de Zorggroep vooral gelegen op het realiseren van zeven kwalitatief hoogstaande zorgvilla’s. Dat is hard werken en dat is gelukt. Maar wij staan natuurlijk voor dezelfde uitdagingen die ook elders in de ouderenzorg spelen: de vergrijzing en daarmee toenemende zorgvraag van de gemiddelde Nederlander en het vinden en behouden van uitstekende medewerkers.”

“Ik wil graag dat op alle medewerkers persoonlijk een appèl gedaan wordt: wat kun jij doen met al jouw kwaliteiten om van iedere dag voor onze bewoners een fijne dag te maken? We hebben vier kernwaarden die we hoog in ons vaandel hebben: genieten, verrassen, ontmoeten en geborgenheid. Maar we willen dat die woorden ook ervaren worden door ons personeel. Ook hen moeten wij als organisatie koesteren en verrassen en ook hen willen wij écht leren kennen. Dat is het geheim van goede kwaliteit - ook in de toekomst. Investeren in de mensen die al voor ons werken. Hen de mogelijkheden bieden om zich nog verder te ontwikkelen. Hen nog beter duidelijk maken hoezeer zij gewaardeerd worden. Ik ben ervan overtuigd dat we ons als zorggroep ook daarin kunnen onderscheiden.”

“Wat kan wel bij ons en wat niet? Daarin willen we graag helder zijn.”

De eerste honderd dagen in haar nieuwe baan zijn nu achter de rug. Ze is van villa naar villa gereden, heeft met zoveel mogelijk medewerkers gepraat of beter gezegd: ze heeft vooral geluisterd en meegelopen en rondgekeken en nagedacht. En nu heeft ze een plan dat ze gaat uitwerken. Het wordt vrij concreet: collega’s wordt geleerd op elkaar te reageren, ook collega’s die bij andere villa’s werken zullen meer met elkaar in contact worden gebracht, gesprekstechnieken krijgen extra aandacht en alles en iedereen moet doordrongen zijn van de vier kernwaarden: genieten, verrassen, ontmoeten en geborgenheid. Dat betekent in de praktijk: meer scholing, meer een-op-een coaching en een goed geregelde intervisie.

Wat betreft die duidelijkheid heeft ze ontdekt dat ook bewoners en kinderen van bewoners behoefte hebben aan antwoord op de vraag: wat ís kwaliteit? Rian wil meer helderheid kunnen bieden, eigenlijk al bij de allereerste kennismaking.

“Onze bewoners zijn kritisch. Hun kinderen ook. Daar hou ik van!”

“Onze bewoners zijn vaak hoogopgeleid en kritisch. Ik geniet daar enorm van. Het zijn bewoners die terug kunnen kijken op interessante levens. Ook hun kinderen willen het beste van het beste voor hun ouders. Maar hooggespannen verwachtingen kunnen soms makkelijk tot teleurstellingen leiden. Ook bij ons zitten er grenzen aan de service. Het is goed als we die vanaf het begin helder hebben. En geloof me: hier kan heel veel!”

Op mijn vraag waar haar passie voor de gezondheidszorg ooit door getriggerd is, antwoordt ze spontaan: “Op mijn twaalfde kwam ik in het ziekenhuis terecht met een blindedarmontsteking en toen vond ik het hele gebeuren daar zo boeiend. Ik wist ook meteen wat ik wilde worden: chirurg!”

Het is uiteindelijk geen chirurgie geworden, maar kwaliteitsbevordering. Daar zullen ze op andere terreinen toch ook wel behoefte aan hebben, vraag ik. “Ja”, lacht Rian, “ik heb ook een tijd gewerkt in de verf- en drukinktindustrie. Ik hield me toen bezighouden met de milieu-aspecten, maar ik merkte meteen hoe anders dat is: een financieel gedreven sector. Dat sprak me niet aan. Ik ben in die zin ‘’idealistisch’’ dat ik graag iets voor mensen wil betekenen. Daarom voel ik me bij Zorggroep De Laren zo op mijn plek.”

Rian Huijsmans (1979) behaalde haar master zorgmanagement (iBMG) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Naast ervaring in de dagelijkse praktijk van de zorg als ergotherapeut en arbeidsreïntegratiecoach, heeft ze op het gebied van kwaliteit en veiligheid gewerkt als beleidsadviseur en trainer/coach. Ze werkte bij diverse zorgorganisaties en bij een kenniscentrum voor langdurige zorg.

Direct contact